სიახლეები

თამაზ დათუნაშვილი
7 / 100

თამაზ დათუნაშვილი

სოციალური ადმინისტრირების მაგისტრი, სორბონის უნივერსიტეტის და INSEEC Business School-ის კურსდამთავრებული. ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი, ილიას უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი.