სიახლეები
10 / 100

საბანკო გადარიცხვა შესაძლებელია ნებისმიერი ინტერნეტ-ბანკიდან ან ნებისმიერი ბანკის ფილიალიდან. გამოიყენეთ ინტერნეტ-ბანკი ან მიბრძანდით თქვენი ბანკის ფილიალში და მიუთითეთ ქვემოთ მოცემული ჩვენი ანგარიშის რეკვიზიტები. გადარიცხვის დროს აუცილებელია ოპერაცია თქვენი პირადი ანგარიშიდან შესრულდეს (წინააღმდეგ შემთხვევაში თანხის ასახვა ვერ მოხდება). გაითვალისწინეთ, რომ გადარიცხვის დანიშნულების ველში აუცილებელია მიუთითოთ სიტყვა “შემოწირულობა”, სახელი, გვარი და პირადი ნომერი.

  • ანგარიშის ნომერი: GE49TB7158436070100001
  • მომსახურე ბანკი: ს.ს. „თიბისი ბანკი”
  • საიდენტიფიკაციო კოდი: 415030264
  • მიმღების დასახელება: მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ”ლელო საქართველოსთვის”
  • დანიშნულება: შემოწირულობა, სახელი,გვარი, პირადი ნომერი